1e Contact

Heeft u interesse, neem dan voor een eerste kennismaking bij voorkeur via de E-mail contact op. Beschrijf in de mail beknopt welke ondersteuning u nodig heeft.

Hulp QGIS gemeenschap

Elk beroep op ondersteuning zal zo goed mogelijk worden behandeld.

GIS-hulp promoot het gebruik van QGIS!

Wanneer GIS-hulp niet die ondersteuning kan bieden waarom u vraagt, zal GIS-hulp u helpen met het vinden van die ondersteuning binnen de QGIS gemeenschap.

Eerst vrijblijvend gesprek

Voor elke opdracht vindt er eerst een kennismaking plaats waarbij vervolgens de opdracht verder wordt ingevuld. Vervolgens zal dit worden uitgewerkt tot een projectplan en een offerte. De offerte en het projectplan zal duidelijke kaders bevatten zodat wederzijdse verwachtingen goed vastliggen.

Uitvoering en Afronding

De voortgang van de opdracht zal tijdens de uitvoering regelmatig worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Wanneer de opdracht is uitgevoerd zal er ook bekeken worden of een deel ervan interessant is om te delen met de QGIS gemeenschap. Daar zullen heldere afspraken over gemaakt worden.

Criteria opdrachten

In enkele gevallen kan GIS-hulp een opdracht niet aannemen.

  1. Te grote opdrachten
  2. Opdrachten die tot een conflict met mijn werkgever zou kunnen leiden. In die gevallen dien ik de goedkeuring van mijn werkgever te vragen.

GIS-hulp geeft de voorkeur aan opdrachten die er maatschappelijk toe doen. Het moeten overzichtelijke opdrachten zijn die binnen een redelijke termijn kunnen worden afgerond.

Maatschappelijk ondernemen

Nurse Crossing Creek in Solomon Islands

Verpleegster Solomon Eilanden onderweg
Door Keiko Ota, © GIS-hulp

GIS-hulp geeft er de voorkeur aan om hulporganisaties te ondersteunen bij het gebruik van QGIS.